Indian Science Book PDF Download

2009

Indian Science
Indian Science DOWNLOAD FILE
4.6/5 Votes: 943
Developer
R.Sivaraman
Version
2009
Updated
2009
Requirements
Historical
Size
03 Mb

Report this app

Description

இணையில்லா  இந்திய அறிவியல் புத்தகம் இந்தியாவில் நவீன அறிவியல் பற்றியது.

இந்த புத்தகத்தைப் படிப்பதன் மூலம் இந்தியாவின் நவீன அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் வரலாறு உங்களுக்குத் தெரியும்.

இந்த புத்தகம் தமிழ் மொழி மக்களின் வசதிக்காக தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்டது.

இந்த புத்தகத்தில் 269 பக்கங்கள் மட்டுமே உள்ளன,

இந்த புத்தகத்தைப் படிக்க ஆர்வமாக இருந்தால், இங்கிருந்து இலவசமாக இந்த புத்தகத்தை சேகரித்து படிக்கலாம்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *