Secretary Book PDF Download

2006

Secretary
Secretary DOWNLOAD FILE
4.7/5 Votes: 915
Developer
Yaddanapudi Sulochana Rani
Version
2006
Updated
2006
Size
10 Mb

Report this app

Description

செயலாளர் சுலோச்சனா ராணியின் குறிப்பிடத்தக்க நாவல் தொகுப்பு.

இது தமிழ் இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட மற்றொரு புனைகதை நாவல்;

யத்தன்னபுடி சுலோச்சனா ராணி தமிழ் மொழியில் முன்னணி எழுத்தாளர்.

அவர் தமிழ் இலக்கியத்தில் மகத்தான பங்களிப்பைக் கொண்டுள்ளார்,

மேலும் அவரது பரிசு அளவிட முடியாதது.

சுலோச்சனா ராணியின் செயலாளரின் நாவல் புத்தகத்தை நீங்கள் தேடுகிறீர்களா?  இங்கே நீங்கள் அதைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று நம்புகிறேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *